Klachten

Wij hechten grote waarde aan de tevredenheid van al onze klanten, maar er kan natuurlijk altijd iets fout gaan. 

Als we je klacht niet direct kunnen oplossen via de klantenservice, dan kun je e-mail schriftelijk of per e-mail een formele klacht indienen bij de directie. Wij zullen de klacht binnen vier weken schriftelijk afhandelen en indien nodig of gewenst worden de betrokkenen gehoord. Niet akkoord met de afhandeling? Dan kun je terecht bij de Rechtbank Oost-BrabantWij streven er natuurlijk naar om eventuele geschillen in onderling overleg op te lossen. 

Indien er klachten zijn over de geleverde goederen, dien je deze uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk kenbaar te maken. Is een product beschadigd? Dan vragen we je om duidelijke foto's te mee te sturen. 

  • Zichtbare schades, gebreken of tekorten aan goederen dienen op de vrachtbrief of het afleveringsdocument, dan wel op een andere directe wijze schriftelijk gemeld te worden. 
  • Klachten en reclames geven geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorte. De reclametermijn op defacturen bedraagt 14 werkdagen na de dag van verzending. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transacties(s) correct weer te geven en akkoord te zijn..
  • Wij zullen klachten altijd serieus nemen en ons inspannen om tot een bevredigende oplossing te komen voor de Wederpartij.
  • Retourzending mogen binnen 8 dagen na levering. Retourzendingen zijn voor rekening en risico. Sommige producten kun je niet retourneren, zoals producten welke op maat gemaakt zijn of hygiëne producten. Neem altijd even contact op voor je iets retourneert. 


Lees hier meer over ons annuleringsbeleid bij opleidingen. Lees meer over reclames en klachten in onze algemene voorwaarden. Is er een verschil tussen de bovenstaande tekst en onze voorwaarden? Dan gaan de Algemene Voorwaarden altijd voor.