Schoolreglement Slenders Footcare

Punctualiteit: Alle studenten zijn verplicht om op tijd te komen voor hun lessen. Laten we respect hebben voor de tijd van onze docenten en medestudenten door elke les stipt op tijd te beginnen. We verwachten dat je 15 minuten voor aanvang aanwezig bent. 15 minuten na start van de les mag de docent je de toegang weigeren.

Aanwezigheid en Afmelden: Regelmatige aanwezigheid wordt sterk aangemoedigd. Als een student niet in staat is een les bij te wonen, wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij de docent vooraf op de hoogte stelt. Langdurige ongegronde afwezigheid kan gevolgen hebben voor je studievoortgang.

Respectvol gedrag: Alle studenten worden verwacht zich te gedragen op een manier die respectvol is voor anderen. Onbeleefd of respectloos gedrag jegens docenten, medestudenten of personeel zal niet worden getolereerd.

Huiswerk: Huiswerkopdrachten zijn bedoeld om het leren te versterken. Het wordt van de studenten verwacht dat ze alle opdrachten op tijd inleveren.

Eerlijkheid en integriteit: Plagiaat, vals spel of elke andere vorm van oneerlijkheid zal niet worden getolereerd. Elke student wordt verwacht zijn eigen werk in te dienen en de academische integriteit te respecteren.

Gebruik van mobiele telefoons: Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan tijdens de lessen, tenzij met toestemming van de docent.

Roken: Roken is niet toegestaan in de gebouwen van de school, inclusief de toiletten en buitenruimten. Het is ook niet toegestaan om direct voor de ingang van de school te roken.

Alcohol en drugs: Het gebruik van alcohol en drugs op de schoollocatie is strikt verboden.

Veiligheid en welzijn: Alle studenten worden aangemoedigd om de fysieke en emotionele veiligheid van zichzelf en anderen te bevorderen. Geweld, intimidatie, pesten of elke andere vorm van misbruik wordt niet getolereerd.

Gelijkheid en inclusiviteit: De school is toegewijd aan het bevorderen van gelijkheid, diversiteit en een inclusieve leeromgeving. Discriminatie op basis van ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, religie, handicap of enige andere beschermde status zal niet worden getolereerd.

Orde en netheid: Alle studenten worden verwacht om bij te dragen aan een ordelijke en nette omgeving in de school. Dit houdt in dat ze hun persoonlijke spullen netjes houden, afval in de daarvoor bestemde bakken gooien en algemene ruimtes in een nette staat achterlaten na gebruik.

Annuleringsbeleid en Algemene Voorwaarden: Alle studenten worden geacht bekend te zijn met het annuleringsbeleid en de algemene voorwaarden van de school. Het niet naleven hiervan kan leiden tot sancties.

 

We rekenen op de medewerking van alle studenten om deze regels na te leven en zo een positieve en productieve leeromgeving te creëren.